Kamppinen, M. (1999) ”Ihmisen aika - professori Rauhala eläinten ja enkelten välimaastossa”, Tieteessä tapahtuu, 17(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58366 (Viitattu: 3joulukuuta2021).