Janhunen, J. (1999) ”Altaistiikka suomalaisen Aasiantutkimuksen kentässä”, Tieteessä tapahtuu, 17(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58373 (Viitattu: 2joulukuuta2021).