Lizen, V. (1999) ”Kaikella on aikansa”, Tieteessä tapahtuu, 17(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58374 (Viitattu: 1joulukuuta2021).