Steinby, M. (1999) ”Rooma on aina Rooma”, Tieteessä tapahtuu, 17(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58375 (Viitattu: 6heinäkuuta2020).