Suvanto, P. (1999) ”Eurooppalaisen liberalismin puolustus”, Tieteessä tapahtuu, 17(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58378 (Viitattu: 29toukokuuta2020).