Nikula, R. (1999) ”Rakentamisen taidosta ja taiteesta”, Tieteessä tapahtuu, 17(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58380 (Viitattu: 6joulukuuta2021).