Lagerspetz, O. (1999) ”Miksi värit eivät redusoidu?”, Tieteessä tapahtuu, 17(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58384 (Viitattu: 4joulukuuta2021).