Kamppinen, M. (1999) ”Ihminen ja negaatio: professori Airaksinen ja positiivisen ajattelun taito”, Tieteessä tapahtuu, 17(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58392 (Viitattu: 9joulukuuta2021).