Näre, S. (1999) ”Tutkijan rooli julkisuuden intimisoituessa”, Tieteessä tapahtuu, 17(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58402 (Viitattu: 11heinäkuuta2020).