Tommila, P. (1999) ”Sata vuotta tieteellisten seurain yhteistoimintaa”, Tieteessä tapahtuu, 17(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58404 (Viitattu: 6joulukuuta2021).