Allardt, E. (1999) ”Tieteelliset seurat tieteessä ja yhteiskunnassa”, Tieteessä tapahtuu, 17(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58405 (Viitattu: 9joulukuuta2021).