Rydman, J. (1999) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 17(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58406 (Viitattu: 1joulukuuta2021).