Saxén, L. (1999) ”Biologian kehitystä ja kehityksen biologiaa”, Tieteessä tapahtuu, 17(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58418 (Viitattu: 16kesäkuuta2021).