Honko, L. (1998) ”Vapauttakaamme Elias Lönnrot”, Tieteessä tapahtuu, 16(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58503 (Viitattu: 25syyskuuta2020).