Hjerppe, R. (1998) ”Kansainväliset vertailut historiantutkimuksessa – hyödyllisiä mutta vaativia”, Tieteessä tapahtuu, 16(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58570 (Viitattu: 2joulukuuta2021).