Itkonen, E. (1998) ”Tolkappiyam: tamilkielen ja -kulttuurin perusteos”, Tieteessä tapahtuu, 16(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58604 (Viitattu: 23lokakuuta2021).