Rydman, J. (1998) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 16(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58606 (Viitattu: 19helmikuuta2020).