Vanhanen, T. (1998) ”Kahden kulttuurin kuilu umpeen”, Tieteessä tapahtuu, 16(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58609 (Viitattu: 23lokakuuta2021).