Manninen, J. (1998) ”Mihin aate- ja oppihistoriaa tarvitaan?”, Tieteessä tapahtuu, 16(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58626 (Viitattu: 29marraskuuta2021).