Rydman, J. (2005) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 23(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58666 (Viitattu: 7heinäkuuta2020).