Pihlström, S. (2005) ”Luovan ihmisen puolustajia?”, Tieteessä tapahtuu, 23(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58669 (Viitattu: 17marraskuuta2019).