Hakulinen, A. (1997) ”Kielioppi apuna kielestä puhuttaessa ñ esimerkkinä äidinkielenopetus”, Tieteessä tapahtuu, 15(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58685 (Viitattu: 11toukokuuta2021).