Vuorio, E. (1997) ”Geeniterapian oikeutuksesta”, Tieteessä tapahtuu, 15(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58693 (Viitattu: 30marraskuuta2021).