Wallgren, T. (1997) ”Vetenskap och etik efter framstegets kris”, Tieteessä tapahtuu, 15(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58756 (Viitattu: 10heinäkuuta2020).