Engman, M. (1996) ”Alma Söderhjelm - Ranskan historian tutkija”, Tieteessä tapahtuu, 14(7). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58824 (Viitattu: 7elokuuta2020).