Ahtiainen, P. ja Tervonen, J. (1996) ”Historiankirjoitus – Kansakunnan kompassi vai politiikan tuuliviiri”, Tieteessä tapahtuu, 14(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/58834 (Viitattu: 6joulukuuta2021).