Leväaho, I. (2016) ”Tieteen tekemisen uusia toimintatapoja”, Tieteessä tapahtuu, 34(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/59266 (Viitattu: 14heinäkuuta2020).