Portin, P. (2017) ”Mitä Charles Darwin ja hänen aikalaisensa ajattelivat perinnöllisyydestä?”, Tieteessä tapahtuu, 35(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/60785 (Viitattu: 9elokuuta2020).