Soini, K. (2017) ”Kestävyystiede – kestävyystutkimuksen uusi paradigma?”, Tieteessä tapahtuu, 35(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/60788 (Viitattu: 12heinäkuuta2024).