Heikkinen, V. (2017) ”Aivopesua aivovuodolla?”, Tieteessä tapahtuu, 35(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/60791 (Viitattu: 5heinäkuuta2020).