Leppälahti, M. (2017) ”Lahjakkaan naisen tarina”, Tieteessä tapahtuu, 35(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/60799 (Viitattu: 8huhtikuuta2020).