Salmela, M. (2017) ”Affektiivinen käänne: Yksi vai monia? Käsitteellisiä ja metodologisia pohdintoja”, Tieteessä tapahtuu, 35(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/61405 (Viitattu: 6heinäkuuta2020).