Hetemäki, I. (2017) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 35(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/62707 (Viitattu: 14heinäkuuta2020).