Eräsaari, L. (2017) ”Nykyajan huutolaiset”, Tieteessä tapahtuu, 35(2). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/62917 (Viitattu: 12heinäkuuta2020).