Vuorinen, I. (2017) ”Itämeren muuttuva ekosysteemi”, Tieteessä tapahtuu, 35(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/63452 (Viitattu: 24lokakuuta2021).