Penttonen, J. (2017) ”Mitä tekniikan tutkimus voisi oppia Karl Popperin tieteenfilosofiasta?”, Tieteessä tapahtuu, 35(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/63453 (Viitattu: 23lokakuuta2021).