Hetemäki, I. (2017) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 35(3). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/63460 (Viitattu: 24lokakuuta2021).