Sahari, A. (2017) ”Jäänmurtajat kansakunnan palveluksessa”, Tieteessä tapahtuu, 35(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/64668 (Viitattu: 1joulukuuta2021).