Hetemäki, I. (2017) ”Lyhyesti”, Tieteessä tapahtuu, 35(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/65831 (Viitattu: 5heinäkuuta2020).