Antikainen, A. (2017) ”Poliittinen leima”, Tieteessä tapahtuu, 35(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/65842 (Viitattu: 10heinäkuuta2020).