Riikonen, H. K. (2017) ”Murha Terijoella”, Tieteessä tapahtuu, 35(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/65847 (Viitattu: 9heinäkuuta2020).