Kamppinen, M. (1999) ”Kun fysiikka ja metafysiikka kohtaavat . ”, Tieteessä tapahtuu, 17(4). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/66456 (Viitattu: 15heinäkuuta2020).