Ahmavaara, Y. (1999) ”Tiede ja länsimainen sivistys”, Tieteessä tapahtuu, 17(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/66465 (Viitattu: 22toukokuuta2022).