Roos, M. (2000) ”Filosoferna och verkligheten”, Tieteessä tapahtuu, 18(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/66482 (Viitattu: 4joulukuuta2021).