Väisälä, O. (2000) ”Idealismista ja realismista”, Tieteessä tapahtuu, 18(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/66484 (Viitattu: 1joulukuuta2021).