Raatikainen, P. (2000) ”Realismi ei horju”, Tieteessä tapahtuu, 18(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/66485 (Viitattu: 7joulukuuta2021).