Kivinen, S. A. (1) ”Realistin mietteitä Sami Pihlströmin kirjoituksen johdosta”, Tieteessä tapahtuu, 18(5). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/66489 (Viitattu: 17heinäkuuta2019).