Vanhanen, T. (2001) ”Eriarvoisuuden biologisesta perustasta”, Tieteessä tapahtuu, 19(8). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/66504 (Viitattu: 21kesäkuuta2021).