Lagerspetz, M. (2017) ”Hyvinvointiyhteiskunnan kurinpalautus”, Tieteessä tapahtuu, 35(6). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/66965 (Viitattu: 2heinäkuuta2020).