Roos, T. (2018) ”Tekoälyn lukutaito”, Tieteessä tapahtuu, 36(1). Saatavissa: https://journal.fi/tt/article/view/69271 (Viitattu: 7elokuuta2022).